Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Rekrutacja elektroniczna

Rekrutacja elektroniczna

Szanowni Państwo.
Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną i fakt, że rekrutacja odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organ prowadzący informuję, iż dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 można przesyłać elektronicznie w postaci skanów lub fotografii na adres mailowy szkół. W tytule maila proszę wpisać „Rekrutacja 2020/2021”. Po ustaniu zagrożenia będziemy prosili o uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.
Szczegóły na stronach internetowych poszczególnych szkół.

Baner