Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Konsultacje społeczne dotyczące zmian w LSR

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w LSR

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w naszej Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne.

Aktualizacje Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia (LSR) dotyczą:

  • Rozdziału III Diagnoza
  • Tabeli 8 Matryca celów i przedsięwzięć
  • Tabela 9 Działania możliwe do realizacji w ramach przedsięwzięć
  • Rozdziału VIII – Budżet LSR;
  • Załącznika nr 3. Plan działania;
  • Załącznika nr 4. Budżet LSR i Plan Finansowy;

W poniższym linku mogą Państwo zapoznać się z proponowanymi zmianami – http://www.leadergorce-pieniny.pl/konsultacje-spoleczne-zmian-do-lsr.html

Jednocześnie prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo mailem na adres: biuro@leadergorce-pieniny.pl lub składali osobiście w biurze Stowarzyszenia do dnia 13.02.2020r. do godz. 11.00. Następnie proponowane zmiany LSR zostaną przekazane na Zarząd, który ostatecznie podejmie decyzję.

Z poważaniem

Natalia Kubik

Baner