Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Dotacje dla społeczności romskiej w 2020 roku

Dotacje dla społeczności romskiej w 2020 roku

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  Gmina Krościenko otrzymała dotację w wysokości 101 000,00 zł na realizację w 2020r. zadań z Programu integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020.

Celem w.w programu  jest „ zwiększenie poziomu integracji społecznej Romów w Polsce poprzez działania w dziedzinie edukacji (w tym edukacji kulturowej, historycznej i obywatelskiej), aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej.

Końcem 2019 roku gmina złożyła 2 wnioski do programu. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i będą realizowane od kwietnia 2020 roku. W bieżącym roku  środki zostaną przeznaczone dla dzieci szkolnych na zajęcia muzyczno-edukacyjne jako kontynuacja zadań  z poprzednich lat , oraz na dalsze  zatrudnienie osób pochodzenia romskiego.

 

Zadania w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 są dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa

K.Kubik

 

Baner