Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Gdzie i jak szukać pomocy?

Gdzie i jak szukać pomocy?

Ty lub ktoś z bliskich Tobie osób ma problemy z uzależnieniami( alkohol, narkotyki), przemocą ? Szukasz rady jak znaleźć odpowiednią dla tej osoby pomoc? Zapoznaj się z poniższymi informacjami.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Krościenko na 2020r ,zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020(Dz.U.2016r,poz.1492 na terenie gminy Krościenko zostały uruchomione 2 punkty konsultacyjne, w których świadczone są bezpłatne porady  i konsultacje. Punkty finansowane są ze środków pochodzących   z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W punktach specjaliści udzielają porad  zgodnie z niżej wymienionym harmonogramem

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM I ICH RODZIN

Dyżur specjalisty dla osób z problemem alkoholowym pełni Pani JANINA ŻEGLEŃ  tel:   514 275 410. Specjalista przyjmuje w czwartki 2 razy w miesiącu  od godz. 16-tej do 19-tej w, budynku starej plebani Krościenko Rynek 32,zgodnie z n/w harmonogramem.

 

MIESIĄC:

 

 

DZIEŃ:

 

 

GODZINA:

STYCZEŃ 2020 09.01.2020

23.01.2020

16.00 – 19.00

16.00 – 19.00

LUTY 2020 06.02.2020

20.02.2020

16.00 – 19.00

16.00 – 19.00

MARZEC 2020 05.03.2020

19.03.2020

16.00 – 19.00

16.00 – 19.00

KWIECIEŃ 2020 02.04.2020

16.04.2020

16.00 – 19.00

16.00 – 19.00

MAJ 2020 07.05.2020

21.05.2020

16.00 – 19.00

16.00 – 19.00

CZERWIEC 2020 04.06.2020

18.06.2020

16.00 – 19.00

16.00 – 19.00

PUNKT PSYCHOLOGICZNY

Dyżur psychologa –p. MARZENA BANDYK – tel. 606 515 717. Psycholog przyjmuje również w czwartki -2 razy w miesiącu  od godz.12 -tej do 15-tej w , budynku starej plebani Krościenko Rynek 32,zgodnie z n/w harmonogramem.

 

MIESIĄC: DZIEŃ:

 

GODZINA:
STYCZEŃ 2020 09.01.2020

23.01.2020

12.00 – 15.00

12.00 – 15.00

LUTY 2020 06.02.2020

20.02.2020

12.00 – 15.00

12.00 – 15.00

MARZEC 2020 05.03.2020

19.03.2020

12.00 – 15.00

12.00 – 15.00

KWIECIEŃ 2020 02.04.2020

16.04.2020

12.00 – 15.00

12.00 – 15.00

MAJ 2020 07.05.2020

21.05.2020

12.00 – 15.00

12.00 – 15.00

CZERWIEC 2020 04.06.2020

18.06.2020

12.00 – 15.00

12.00 – 15.00

 

K.Kubik

 

 

 

 

 

 

Baner