Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Informacje samorządowe > Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 25 listopada 2019 roku o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2020.
 3. Omówienie i zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.

 

                                                                                 Zastępca Przewodniczącego   Komisji
               MARIA WĄSOWICZ                                                                           

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 roku o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2020.
 3. Omówienie i zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 4. Spotkanie z Dyrektorem Centrum Kultury i Promocji w Krościenku n.D. w sprawie omówienia organizacji Mikołajek i Sylwestra w roku 2019.

Przewodnicząca Komisji

BARBARA ŚNIEGOŃ

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska  odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 roku o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2020.
 3. Omówienie i zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.

 

Przewodniczący Komisji

JAN CHROBAK

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w  dniu 28 listopada 2019 roku o godzinie 1300 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2020.
 3. Omówienie i zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.

 

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                                              FRANCISZEK PLEWA

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w  dniu 28 listopada 2019 roku o godzinie 1500 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2020.
 3. Omówienie i zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.

 

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                                              NATALIA KUBIK

Baner