Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Informacje samorządowe > Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

odbędzie się w dniu 22 listopada 2019 roku (piątek) o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D., Rynek 35 (sala konferencyjna II piętro).

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Informacja o wydatkowaniu środkowe przyznanych z budżetu gminy w latach 2018 – 2019 dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
  4. Informacja na temat gospodarowania mieniem gminnym w zakresie najmu i dzierżaw.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

KUBIK NATALIA

 

 

 

 

 

 

Baner