WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Krościenko n.D podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.07.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D, Rynek 35, na tablicy ogłoszeń wywieszony został WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonych w Krościenku nad Dunajcem przeznaczonych do oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę: cz.dz.10484/142, cz.dz.274/16, cz.dz.10484/142, cz.dz.10484/131.

Wykaz nieruchomości

 

Baner