Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > “ROZSZERZENIE WSPARCIA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KROŚCIENKO N.D 3.0”

“ROZSZERZENIE WSPARCIA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KROŚCIENKO N.D 3.0”

 

Gmina Krościenko n.D –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku n.D uzyskała dofinansowanie (dotacja Wojewody Małopolskiego w formie dotacji celowej) zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, poprzez:

1) rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,

2) projekty socjalne mające na celu rozwój lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin, realizacja projektu pn: “Rozszerzenie wsparcia dla mieszkańców Gminy Krościenko n.D 3.0” poprzez kontynuację działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy.  Punkt działa dwa razy w miesiącu w poniedziałki, po 3 godziny każdy dyżur, razem 6 godzin miesięcznie.

 

Wartość Projektu: 25 788,00 zł; wartość dofinansowania: 20 630,00 zł (dotacja celowa Wojewody Małopolskiego z budżetu zadaniowego: wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Adam Musiał

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem

 

Tel: 18 262 30 09

  1. Rynek 35, Krościenko n.D
Baner