Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > „MY CYGANIE WSZYSTKIM GRAMY” dotacje dla społeczności romskiej w 2019 roku

„MY CYGANIE WSZYSTKIM GRAMY” dotacje dla społeczności romskiej w 2019 roku

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  Gmina Krościenko otrzymała dotację w wysokości  56 O00,00. zł na realizację w 2019r. zadań z Programu integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020.

Końcem 2018 roku gmina złożyła 2 wnioski do programu. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i będą realizowane od kwietnia 2019 roku. W bieżącym roku  środki zostaną przeznaczone na zajęcia muzyczno-edukacyjne jako kontynuacja zadań  z poprzednich lat , oraz na dalsze  zatrudnienie osoby pochodzenia romskiego.

Zadania w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 są dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa

K.Kubik

 

Baner