Wykazy nieruchomości

Wójt Gminy Krościenko n.D podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.02.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D, Rynek 35, na tablicy ogłoszeń wywieszone zostały WYKAZY NIERUCHOMOŚCI położonych w Krościenku n.D. przeznaczonych do oddania w drodze bezprzetargowej: w dzierżawę – cz.dz.10484/70; w najem – lokal w budynku SP ZOZ przy ul. Esperanto 2 o pow. 12 m2 .

Wykaz nieruchomości – dzierżawa

Wykaz nieruchomości – najem

Baner