Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > XLIII Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

XLIII Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Zapraszam Mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem
na XLIII Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem
Sesja odbędzie się w dniu 11 października 2018 roku (czwartek) o godzinie 15:30 w budynku Urzędu Gminy
w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35, (sala konferencyjna II piętro).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres kadencji 2014 – 2018.
4. Interpelacje Radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Krościenko nad Dunajcem.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Krościenko nad Dunajcem.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/375/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Krościenku nad Dunajcem przy Rynek 9 na okres trzech lat.
11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.
12. Informacja Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.
13. Odpowiedzi na interpelacje.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Gabryś Tomasz

Baner