Wykazy nieruchomości

Wójt Gminy Krościenko n.D podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10.07.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D, Rynek 35, na tablicy ogłoszeń wywieszony został WYKAZY NIERUCHOMOŚCI położonych w Krościenku n.D. przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat – cz.dz.10484/70 oraz przeznaczonych do oddania w użyczenie cz.dz. nr 5137/6, pomieszczenia w budynku Rynek nr 34 i 35.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Baner