Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Dopłaty do paliwa rolniczego

Dopłaty do paliwa rolniczego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminie: 1 – 31 października 2018 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Poniżej wniosek do wypełnienia;

Zwrot podatku akcyzowego – druk

Baner