Wykaz nieruchomości

Wójt Gminy Krościenko n.D podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D Rynek 35, na tablicy ogłoszeń wywieszony został WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonej w Krościenku n.D przeznaczonej do oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę na okres 3 lat cz.dz.10484/142.

Wykaz nieruchomości

 

Baner