Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > Rekrutacja 2018/2019 do szkoły muzycznej

Rekrutacja 2018/2019 do szkoły muzycznej

Chcesz rozpocząć naukę szkole muzycznej? Umów się na przesłuchanie wstępne.

O przyjęcie do:

 • klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat:
 • klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat;
 • klasy pierwszej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia o ośmioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku rozpoczyna naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz zrealizował obowiązek przygotowania przedszkolnego ( klasa ,, 0″ )

Dla kandydatów do Szkoły Muzycznej przeprowadza się przesłuchanie wstępne, polegające na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. Z przesłuchań sporządza się protokół, w którym zawarta jest opinia na temat predyspozycji dziecka oraz punktacja z wykonanych zadań muzycznych.

Przybliżony zakres tematyczny przesłuchania wstępnego – sprawdzian słuchowy:

 • rozpoznawanie dźwięków wyższych i niższych,
 • powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków i interwałów,
 • zaśpiewanie dowolnej, przygotowanej przez kandydata piosenki,
 • powtarzanie głosem melodii,
 • określanie zmian w melodii i trójdźwiękach,
 • określanie ilości słyszanych dźwięków,
 • śpiewanie zakończenia melodii,
 • odtwarzanie rytmów.

Kandydat chcący rozpocząć naukę w Szkole Muzycznej jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia (braku przeciwwskazań) umożliwiającym naukę gry  na danym instrumencie.

Więcej informacji na stronie szkoły:http://www.smkroscienko.pl/

Baner