Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > Muzyczna podróż z Romami – dotacja dla społeczności romskiej

Muzyczna podróż z Romami – dotacja dla społeczności romskiej

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.02.2018 Gmina Krościenko otrzymała dotację w wysokości 71 500,00. zł na realizację w 2018r. zadań z Programu integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020.
Końcem 2017 roku gmina złożyła 2 wnioski do programu. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i będą realizowane od kwietnia 2018 roku.
Tym razem środki zostaną przeznaczone na zajęcia muzyczno-edukacyjne, organizację festiwalu kultury romskiej oraz na kontynuacje zatrudnienia osób pochodzenia romskiego.
Zadania w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 są dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa

 

K.Kubik

Baner