Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Zebranie Sołeckie Sołectwa Krościenko – Centrum

Zebranie Sołeckie Sołectwa Krościenko – Centrum

O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam Mieszkańców Sołectwa Krościenko – Centrum na zebranie wiejskie, które odbędzie się w  dniu 14    września     2017 roku (czwartek) w   Urzędzie Gminy w  Krościenku n.D. (sala konferencyjna II piętro),

I termin – godzina 1700,

II termin – godzina 1730.

  

Porządek obrad:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku określającego zadania do wykonania w sołectwie w ramach funduszu sołeckiego.
  2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

 

                                                                           Sołtys Sołectwa 
                                                                       Krościenko – Centrum
                                                                          Franciszek Plewa

 

 

 

 

Baner