Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > XXI Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

XXI Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

 

 

Zapraszam Mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem
na XXXI Sesję Rady Gminy 
Krościenko nad Dunajcem

Sesja odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2017 roku (czwartek) o    godzinie 1530
w budynku Urzędu Gminy  w  Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35, (sala konferencyjna II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 3. Informacja z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 4. Interpelacje Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2017.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko nad Dunajcem.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/92/2011 r. Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji punktów przedszkolnych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 10. Odpowiedzi na interpelacje.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Gabryś Tomasz

Baner