Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych

Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych

 

Wójt Gminy Krościenko n.D zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu dla właścicieli i pracowników, podmiotów podających i sprzedających napoje alkoholowe na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem. Szkolenie odbędzie się w sali obrad budynku urzędu gminy Krościenko- Rynek 35  dnia 11 sierpnia 2017 r. (piątek) w godzinach  900 – 1030

Celem szkolenia jest analiza części ustawy o wychowaniu w trzeźwości    i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.,w szczególności art. 15 ust. 2 („Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: osobom do lat 18”).

Sesja interwencyjno – szkoleniowa stanowi integralną część Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

            Udział w szkoleniu jest bezpłatny i zostanie potwierdzony stosownym zaświadczeniem.

 

Baner