Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Wiadomości > Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko n.D

Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko n.D

Informacja o terminach posiedzeń

 Komisji Rady Gminy Krościenko n.D

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 16 marca 2015 roku (poniedziałek) o godzinie 1200 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 1/2014.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad VI sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Zaopiniowanie wniosków w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżaw gruntów gminnych z dotychczasowymi dzierżawcami.
 5. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zwarcia kolejnej umowy najmu lokalu z dotychczasowym najemcą.
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji

Wolski Piotr

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 16 marca 2015 roku (poniedziałek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 1/2014.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad VI sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Zaopiniowanie wniosków w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżaw gruntów gminnych z dotychczasowymi dzierżawcami.
 5. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zwarcia kolejnej umowy najmu lokalu z dotychczasowym najemcą.
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji

Kocańda Łukasz

 

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 17 marca 2015 roku (wtorek) o godzinie 1400 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 1/2014.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad VI sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Zaopiniowanie wniosków w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżaw gruntów gminnych z dotychczasowymi dzierżawcami.
 5. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zwarcia kolejnej umowy najmu lokalu z dotychczasowym najemcą.
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji

Ponicki Edward

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 18 marca 2015 roku (środa) o godzinie 1400 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 1/2014.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad VI sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji

Gajda Anna

Baner