Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Samorząd > Oświata > Rekrutacja do szkół podstawowych

Rekrutacja do szkół podstawowych

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ KLAS PIERWSZYCH
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM  NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych, punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 będzie trwać od 11 – 30 marca 2020 roku.

Kryteria i zasady rekrutacji – dokumenty do pobrania:

Terminy rekrutacji do oddziałów i punktów przedszkolnych

Terminy rekrutacji do klas pierwszych

Kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

Wnioski wraz z oświadczeniami można pobrać w sekretariatach lub ze stron internetowych poszczególnych szkół.

Wypełnione wnioski należy złożyć odpowiednio:

  1. Do oddziałów przedszkolnych, punktu przedszkolnego i klasy I w Szkole Podstawowej nr 1 w Krościenku wnioski należy składać w sekretariacie szkoły, ul. Pienińska 2.
  2. Do oddziałów przedszkolnych i klasy I w Szkole Podstawowej w Grywałdzie wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w Grywałdzie, ul. Szkolna 29.
  3. Do oddziałów przedszkolnych i klasy I w Szkole Podstawowej w Krośnicy wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w Krośnicy, ul. Ojca Leona 1.
  4. Do punktu przedszkolnego (w którym realizowany jest również obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich) i klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 w Krościenku n.D wnioski należy składać w sekretariacie szkoły ul. Biały Potok 1.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariatach poszczególnych szkół:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Krościenku nad Dunajcem -tel. 18/262-30-70

Szkoła Podstawowa nr 2 w Krościenku n.D – tel. 18/262-38-15

Szkoła Podstawowa w Grywałdzie – tel. 18/262-38-23

Szkoła Podstawowa w Krośnicy – tel. 18/265-01-90

 

 

 

 

Kierownik ZEAS

Agata Sobkowiak

Baner