Krościenko nad Dunajcem > Samorząd > Oświata > Rekrutacja do szkół podstawowych

Rekrutacja do szkół podstawowych

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ KLAS PIERWSZYCH
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM  NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych, punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 będzie trwać od 5 – 27 marca 2018 roku.

Wnioski rodziców będą przyjmowane przez poszczególne szkoły:

1.     Do oddziałów przedszkolnych, punktu przedszkolnego i klasy I w Szkole Podstawowej w Krościenku wnioski należy składać w sekretariacie szkoły, ul. Pienińska 2.

2.     Do oddziałów przedszkolnych i klasy I w Szkole Podstawowej w Grywałdzie wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w Grywałdzie, ul. Szkolna 29.

3.     Do oddziałów przedszkolnych i klasy I w Szkole Podstawowej w Krośnicy wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w Krośnicy, ul. Ojca Leona 1.

4.     Do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 w Krościenku n.D wnioski należy składać w sekretariacie szkoły ul. Biały Potok 1.

 

Kryteria i zasady rekrutacji – dokumenty do pobrania:

 1. terminy rekrutacji do oddziałów i punktów przedszkolnych
 2. Terminy rekrutacji do klas I
 3. Kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych
 4. kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych1
 5. wniosek przyjęcia do oddziału przedszkolnego
 6. wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy szkoły podstawowej
 7. oświadczenie o zatrudnieniu
 8. oświadczenie o wielodzietności
 9. oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły przez rodzeństwo
 10. oświadczenie o samotnym wychowywaniu
 11. oświadczenie o miejscu zamieszkania

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariatach poszczególnych szkół:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Krościenku nad Dunajcem -tel. 18/262-30-70

Szkoła Podstawowa nr 2 w Krościenku n.D – tel. 18/262-38-15

Szkoła Podstawowa w Grywałdzie – tel. 18/262-38-23

Szkoła Podstawowa w Krośnicy – tel. 18/265-01-90

 

Kierownik ZEAS

Agata Sobkowiak

Baner