Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Projekty Unijne > „Bezpieczna+”

„Bezpieczna+”

Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzyma od Wojewody Małopolskiego wsparcie finansowe na realizację w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Krościenku n.D projektu w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

Projekt będzie realizowany w okresie IX-XII. 2017 i zakłada realizację następujących działań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa w szkole, w sieci oraz w najbliższym otoczeniu uczniów:

  1. Bezpieczna przerwa w szkole – organizacja podczas przerw zabaw ruchowych oraz zabaw integracyjnych,
  2. Góry bez tajemnic, z rozwagą – organizacja wycieczki górskiej, gry terenowej oraz nawiązanie współpracy z ratownikami GOPR,
  3. Bezpiecznie na drodze – przeprowadzenie zajęć wychowania komunikacyjnego we współpracy z Komisariatem Policji w Krościenku n.D, warsztatów, organizacja wycieczki rowerowej oraz konkursu wiedzy o ruchu drogowym.

W ramach projektu zakupione zostaną również pomoce edukacyjne (m.in. narkogogle, alkogogle, gry, mobilne miasteczko ruchu drogowego), sprzęt, wyposażenie (m.in. mikrofon, drukarka, tryptyk mobilny), nagrody i materiały plastyczne.

Całkowita wartość projektu: 26.147,00 zł

Dofinansowanie:  20.917,60 zł

Wkład własny Gminy: 5.229,40 zł

 

 

 

Baner