Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Projekty krajowe > Przebudowa  odcinka drogi gminnej  w miejscowości Hałuszowa

Przebudowa  odcinka drogi gminnej  w miejscowości Hałuszowa

 

W ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” (program wsparcia dróg lokalnych ) gmina Krościenko zrealizowała  projekt pn: „Przebudowa  odcinka drogi gminnej nr ew. 415 i 459 w km 0+091,50 do 0+229,85 w miejscowości Hałuszowa”

 

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa miejscowości oraz  podniesienie poziomu rozwoju i konkurencyjności regionu pienińskiego

 

Wartość  projektu:   694 955,84

Dofinansowanie :   501 156,42 zł

Baner