Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Projekty krajowe > Pracuje bo chcę- kontynuacja zatrudnienia Romów

Pracuje bo chcę- kontynuacja zatrudnienia Romów

W ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 roku, gmina Krościenko w 2017 roku realizuje kolejny  projekt pn:Pracuje bo chcę- kontynuacja zatrudnienia Romów”.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa  bezrobotnych Romów oraz poprawa skuteczności systemu wspierania długotrwale bezrobotnych osób ze społeczności romskiej .

Projekt realizuje „Lokalny  program na rzecz integracji społecznej romskiej na lata 2017-2020 dla gminy Krościenko” przyjęty przez Rade Gminy, który zawiera ofertę długofalowej, intensywnej i kompleksowej pomocy, dostosowanej do potrzeb konkretnych rodzin romskich, zamieszkujących na terenie gminy Krościenko,

W ramach projektu gmina zatrudnia, 2 Romów  w  Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Krościenku .

Wartość projektu:   41 146,00.zl.

Dofinansowanie:  30  000,00zł

Baner