Aktualności

10
Kwiecień

Zakończenie Programu Operacyjnego “Pomoc Żywnościowa”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku n.D zakończył realizację wsparcia z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) finansowanego ze środków…

Czytaj więcej

9
Kwiecień

Obwieszczenie o   wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Krościenko n.D, 2019-04-09 Znak: ZP.6730.01.19      O B W I E S Z C Z E N I E…

Czytaj więcej

8
Kwiecień

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich – wyniki

W dniu 7 kwietnia 2019 r. W Gminie Krościenko nad Dunajcem odbyły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich. Poszczególni kandydaci…

Czytaj więcej

5
Kwiecień

Gminna Kampania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Uzależnieniom pt.„Przemocy w rodzinie i uzależnieniom mówię nie!

W 2019r. Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Krościenko nad Dunajcem, przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów…

Czytaj więcej

5
Kwiecień

„Narkotyki i dopalacze zabijają „

MSWiA przestrzega młodych ludzi przed narkotykami i dopalaczami – Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty – to…

Czytaj więcej

5
Kwiecień

My Cyganie wszystkim gramy

  Z dniem 3 kwietnia 2019 r. gmina Krościenko n.D  rozpoczęła   realizację projektu w ramach programu Integracji Społeczności Romskiej w…

Czytaj więcej

4
Kwiecień

Bezpłatne porady prawne

I N F O R M A C J A   Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że w miesiącu…

Czytaj więcej

4
Kwiecień

Porozumienie o współpracy

Zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,  Gminą Krościenko nad Dunajcem Celem porozumienia jest nadanie…

Czytaj więcej

2
Kwiecień

Kard. Stanisław Dziwisz w 14. rocznicę śmierci Jana Pawła II

– W tym dniu, czternaście lat temu, późną wieczorną porą, o 21.37, w wigilię święta Miłosierdzia Bożego, odszedł do domu…

Czytaj więcej