Aktualności

12
Kwiecień

Jubileusz 100 lat urodzin Pani Anny Zaziąbł z Krościenka nad Dunajcem

  W dniu 9 kwietnia 2019 roku, rocznicę 100 lat urodzin obchodziła Pani Anna Zaziąbł, mieszkanka Krościenka nad Dunajcem. Ten dzień,…

Czytaj więcej

11
Kwiecień

Spotkania profilaktyczne z wykorzystaniem walizki edukacyjnej

  W trosce o bezpieczeństwo społeczeństwa, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani przy Urzędzie Gminy w Krościenku n.D …

Czytaj więcej

11
Kwiecień

Zapraszamy na kiermasz świąteczny

Czytaj więcej

11
Kwiecień

Bezpłatne badania mamograficzne

Czytaj więcej

10
Kwiecień

Zakończenie Programu Operacyjnego “Pomoc Żywnościowa”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku n.D zakończył realizację wsparcia z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) finansowanego ze środków…

Czytaj więcej

9
Kwiecień

Obwieszczenie o   wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Krościenko n.D, 2019-04-09 Znak: ZP.6730.01.19      O B W I E S Z C Z E N I E…

Czytaj więcej

8
Kwiecień

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich – wyniki

W dniu 7 kwietnia 2019 r. W Gminie Krościenko nad Dunajcem odbyły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich. Poszczególni kandydaci…

Czytaj więcej

5
Kwiecień

Gminna Kampania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Uzależnieniom pt.„Przemocy w rodzinie i uzależnieniom mówię nie!

W 2019r. Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Krościenko nad Dunajcem, przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów…

Czytaj więcej

5
Kwiecień

„Narkotyki i dopalacze zabijają „

MSWiA przestrzega młodych ludzi przed narkotykami i dopalaczami – Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty – to…

Czytaj więcej