Aktualności samorządowe

7
Maj

Dzień wewnętrzny w Urzędzie Gminy Krościenko

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje,że dzień 9 maja 2019 roku (czwartek) jest dniem wewnętrznym w Urzędzie Gminy i od…

Czytaj więcej

2
Maj

Dofinansowanie w ramach Programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”

Do końca października 2019 roku na terenie Gminy Krościenko powstanie nowe boiska sportowe do piłki nożnej.W ubiegłym tygodniu Zarząd Województwa…

Czytaj więcej

29
Kwiecień

Wydłużony termin składania zgłoszeń na wyjazd studyjny do Austrii

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny” zaprasza do wzięcia udziału w czterodniowej wizycie studyjnej  do Austrii pn. „Integracja branż…

Czytaj więcej

25
Kwiecień

Zapraszamy mieszkańców do włączenia się w prace nad budową strategi marki turystycznej regionu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny” realizuje projekt „Strategia budowania marki turystycznej regionu pienińsko-gorczańskiego” w ramach ogłoszonego konkursu przez…

Czytaj więcej

23
Kwiecień

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 roku (czwartek) o godzinie 1400 w Urzędzie Gminy…

Czytaj więcej

18
Kwiecień

Informacja Wicemarszałka Województwa Małopolskiego

       

Czytaj więcej

16
Kwiecień

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Krościenko n.D podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16.04.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D, Rynek…

Czytaj więcej

9
Kwiecień

Obwieszczenie o   wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Krościenko n.D, 2019-04-09 Znak: ZP.6730.01.19      O B W I E S Z C Z E N I E…

Czytaj więcej

5
Kwiecień

Gminna Kampania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Uzależnieniom pt.„Przemocy w rodzinie i uzależnieniom mówię nie!

W 2019r. Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Krościenko nad Dunajcem, przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów…

Czytaj więcej