Aktualności samorządowe

8
Marzec

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Krościenku n.D

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Krościenku nad Dunajcem

Czytaj więcej

6
Marzec

KONKURS dla młodych organizacji pozarządowych

Ruszył nabór do konkursu grantowego FIO-Małopolska Lokalnie Południe. Termin składania wniosków od 4 marca do 5 kwietnia 2019 r. W…

Czytaj więcej

5
Marzec

“ROZSZERZENIE WSPARCIA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KROŚCIENKO N.D 3.0”

  Gmina Krościenko n.D –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku n.D uzyskała dofinansowanie (dotacja Wojewody Małopolskiego w formie dotacji celowej)…

Czytaj więcej

1
Marzec

Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko n.D.

  Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 4 marca 2019 roku (poniedziałek) o  godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D. Porządek obrad:…

Czytaj więcej

22
Luty

Ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Krościenko n.D

ZARZĄDZENIE  Nr 14/2019 Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 20 lutego 2016 roku   w sprawie ogłoszenia naboru wniosków…

Czytaj więcej

20
Luty

Zgłaszania kandydatów do składów osobowych Gminnych Komisji Wyborczych w wyborach Sołtysów

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 14 lutego 2019 roku    w sprawie zgłaszania kandydatów do składów osobowych…

Czytaj więcej

14
Luty

Zmiana planu Zawodzie- wyłożenie do publicznego wglądu

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KROŚCIENKO N/DUNAJCEM   Na podstawie art. 17 pkt 9) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o…

Czytaj więcej

12
Luty

Wykazy nieruchomości

Wójt Gminy Krościenko n.D podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.02.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D, Rynek…

Czytaj więcej

8
Luty

E-Dowód od marca 2019

Rada Ministrów przyjęła projekt przepisów, dzięki którym od marca 2019 r. rozpocznie się wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną….

Czytaj więcej