Aktualności samorządowe

2
Marzec

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 

Czytaj więcej

20
Luty

Wykaz Nieruchomości

Wójt Gminy Krościenko n.D podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.02.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D Rynek…

Czytaj więcej

13
Luty

Dyżur psychologa

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia…

Czytaj więcej

9
Luty

Konsultacje w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku…

Czytaj więcej

9
Luty

Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko n.D.

  Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 13 lutego 2017 roku (poniedziałek) o godzinie…

Czytaj więcej

8
Luty

Decyzja na rozbudowę ścieżki pieszo- rowerowej w Krościenku n.D

Krościenko n.D, 2017-02-06 Znak: ZP.6730.19.16   O B W I E S Z C Z E N I E O …

Czytaj więcej

7
Luty

Zakończenie postępowania w sprawie rozbudowy ścieżki nad Dunajcem

         Krościenko n.D, 2017-02-06 Znak: ZP.6730.19.16   O B W I E S Z C Z E N I E…

Czytaj więcej

7
Luty

Informacja GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w…

Czytaj więcej

27
Styczeń

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Krościenko n.D podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.01.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D Rynek…

Czytaj więcej