Aktualności

6
Kwiecień

Krościenko przyjazne dzieciom niepełnosprawnym

  Realizując nową  Strategię Rozwoju Gminy na lata  2015-2022  gmina Krościenko w swoich działaniach rozpoczęła budowanie oferty turystyczno-rekreacyjno pobytowej dla …

Czytaj więcej

6
Kwiecień

Dotacja na żłobki

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów   w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na…

Czytaj więcej

6
Kwiecień

Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

Prezentacja projektu    Projekt „Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny"” współfinansowany przez instrument finansowy LIFE+ Wspólnoty…

Czytaj więcej

4
Kwiecień

Informacja o wyborach uzupełniających

       WÓJT GMINY Krościenko nad Dunajcem   Informacja o wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w gminach niebędących…

Czytaj więcej

4
Kwiecień

Tkane pod Trzema Koronami

  W Regionalnej Izbie w Sromowcach Wyżnych trwają  międzypokoleniowe zajęcia z tkania na krosnach. Prowadzi je „Mistrz” tkactwa Pani Stanisława Krupa, 67-letnia…

Czytaj więcej

1
Kwiecień

Nowy skarbnik w gminie Krościenko

Podczas czwartkowej sesji wójt Jan Dyda pożegnał dotychczasową skarbnik Małgorzatę Firek, która po 32 latach pracy w urzędzie przechodzi na…

Czytaj więcej

1
Kwiecień

Odeszła Siostra Julita

 

Czytaj więcej

31
Marzec

Informacja w sprawie utrzymania czystości

  INFORMACJA   Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/201/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w…

Czytaj więcej

30
Marzec

Uczniowie Publicznego Gimnazjum na Festiwalu Zawodów w Krakowie

17 marca uczniowie klas trzecich naszego Gimnazjum pojechali, wraz z opiekunami, do Krakowa, aby uczestniczyć w Targach Edukacyjnych. Miały one…

Czytaj więcej