Aktualności samorządowe

28
Październik

Informacja o wyborze oferty -„Budowa parkingu przy drodze wojewódzkiej 969”

Ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-budowa-parkingu-przy-drodze-wojewodzkiej-969

Czytaj więcej

25
Październik

Informacja o rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Informacja o rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Czytaj więcej

24
Październik

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem  ZAPRASZA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE Gminy Krościenko nad…

Czytaj więcej

20
Październik

Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy

  Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 24  października 2016 roku (poniedziałek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy…

Czytaj więcej

18
Październik

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Czytaj więcej

18
Październik

XXIII Sesja Rady Gminy  Krościenko nad Dunajcem

    Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Krościenko n.D….

Czytaj więcej

5
Październik

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Krościenko n.D podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05.10.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D Rynek…

Czytaj więcej

4
Październik

Informacja GOPS – pomoc żywnościowa

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej…

Czytaj więcej

29
Wrzesień

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Czytaj więcej