Aktualności samorządowe

19
Styczeń

Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko n.D.

  Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 23  stycznia 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy…

Czytaj więcej

19
Styczeń

Ogłoszenie o zebraniu sołeckim

O G Ł O S Z E N I E   Wójt Gminy Krościenko n.D. zaprasza Mieszkańców Sołectwa Dziadowe Kąty…

Czytaj więcej

17
Styczeń

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany planu Biały Potok

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KROŚCIENKO N/DUNAJCEM Na podstawie art. 17 pkt 9) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu…

Czytaj więcej

17
Styczeń

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

  Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w dniu 19 stycznia 2017 roku (czwartek) o godzinie 1500 w Urzędzie…

Czytaj więcej

11
Styczeń

wszczęcie postępowania w sprawie rozbudowy ścieżki nad Dunajcem w Krościenku n.D.

O B W I E S Z C Z E N I E  WÓJTA GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM O wszczęciu…

Czytaj więcej

30
Grudzień

Rekrutacja do Projektu „Daj sobie szansę !”

      Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że Gmina Krościenko n.D – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku…

Czytaj więcej

29
Grudzień

Dopłaty do paliwa rolniczego

  Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. W…

Czytaj więcej

23
Grudzień

Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko n.D.

  Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 27 grudnia 2016 roku (wtorek) o godzinie 1300 w  Urzędzie Gminy…

Czytaj więcej

6
Grudzień

Informacja Kierownika GOPS w Krościenku

Z uwagi na bardzo trudne warunki atmosferyczne, niskie temperatury i opady śniegu, mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia osób…

Czytaj więcej