Aktualności samorządowe

5
Wrzesień

Modernizacja drogi z Krościenka do Szczawnicy

Czytaj więcej

5
Wrzesień

Wsparcie profesjonalistów dla mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem.

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem przypomina, że w ramach Programu „Centrum wsparcia interdyscyplinarnego dla osób/rodzin…

Czytaj więcej

4
Wrzesień

Wykaz nieruchomości

Wójt Gminy Krościenko n.D podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04.09.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D Rynek…

Czytaj więcej

1
Wrzesień

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 101

Czytaj więcej

29
Sierpień

Pomoc materialna dla uczniów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Krościenku n. D informuje, że w terminie od 1 do 15 września ( w przypadku…

Czytaj więcej

23
Sierpień

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

  O B W I E S Z C Z E N I E  WÓJTA GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM O…

Czytaj więcej

18
Sierpień

Rozbudowa drogi powiatowej

Rozbudowa drogi powiatowej Krościenko – Szczawnica    

Czytaj więcej

17
Sierpień

Paczki żywnościowe

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa…

Czytaj więcej

10
Sierpień

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu DPS-Niwki oraz zmiany planu Zawodzie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KROŚCIENKO N/DUNAJCEM   Na podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o…

Czytaj więcej