Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Wiadomości > Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Grywałdzie

Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Grywałdzie

12 sierpnia br przekazany został plac budowy na realizację zadania “Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Grywałdzie” – etap I.
Wykonawcą robót  będzie firma BC PROGRES Bożena Chlebek Ochotnica Dolna.
Zakres robót obejmuje roboty rozbiórkowe  i przebudowę części dachowej, roboty żelbetowe i murowe w części parteru i na I-szym piętrze, roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne , przebudowę serwerowni, roboty instalacyjne c.o., wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej oraz wykonanie schodów ewakuacyjnych zewnętrznych.
Prace przewidziane są do wykonania w okresie dwuletnim.
Baner