Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Wiadomości > Modernizacja odcinków drogi wojewódzkiej

Modernizacja odcinków drogi wojewódzkiej

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie rozpoczął realizację zadania p.n. “Modernizacja odcinków DW na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem w miejscowości Krośnica”.

Zakresem objęty jest odcinek 080 DW 969 od km 1+380 do km 2+900 o długości 1520 m, który obejmuje m.in. frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntu, wykonanie warstwy mrozoodpornej i podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej, wykonanie podbudowy bitumicznej oraz warstwy wiążącej i ścieralnej, remont zatok autobusowych, uzupełnienie poboczy drogi materiałem z frezowania, czyszczenie rowów przydrożnych i przepustów, remont dróg gminnych i zjazdów w granicach pasa drogowego DW 969, wykonanie ścieku ulicznego na odcinku od km 1+380 do km 2+047,48 o długości 612 m, wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Zadanie realizowane jest w ramach programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Przewidziany termin zakończenia inwestycji to 18.11.2020 r.

Wykonawcą robót jest P.B.U “ZIBUD” Grzegorz Zając z Kamienicy.

Baner