Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Wiadomości > Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o w  Nowym Targu przystąpiło do budowy kanalizacji sanitarnej ul.Słoneczna i ul.Jarek w Krościenku n.D.
Zakres projektowanego zamierzenia budowlanego obejmuje budowę kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC fi 400 mm, fi 200 mm, fi 160 mm o łącznej długości 1512 m oraz budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w ilości 23 szt.  o długości 581 m.
Odbiornikiem ścieków jest istniejąca przy ul.Zdrojowej przepompownia ścieków, które następnie zostaną odprowadzone do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej po drugiej stronie Dunajca.
Wykonawcą robót jest Firma “Mrugała” z Zaskala.
Termin wykonania całości zadania przewidziany jest w okresie 3-miesięcznym, do 05.11.2020 r.
Baner