Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Wiadomości > Budowa kanalizacji sanitarnej w Hałuszowej i Grywałdzie

Budowa kanalizacji sanitarnej w Hałuszowej i Grywałdzie

Zakończone zostały prace inwestycyjne na terenie Hałuszowej i Grywałdu związane z budową kanalizacji sanitarnej.
Zadanie było możliwe do realizacji dzięki pozyskanym środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniosła – 2 458 615,59 zł. w tym dofinansowanie – 1 188 483,82 zł. Wykonawcą robót była firma ALKOP – Aleksander Lachor  z Męciny – Kłodne. Zadanie zostało zrealizowane na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”.

Baner