WYKAZY NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07.07.2020r. w siedzibie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35, na tablicy ogłoszeń wywieszone zostały WYKAZY NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do oddania w drodze bezprzetargowej: w najem lokal o pow. 14 m2 w budynku SP ZOZ w Krościenku nad Dunajcem przy ul. Esperanto 2; w dzierżawę część działek nr 447/1 i 447/2 położonych w Grywałdzie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Baner