Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > Transmisja XVII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Transmisja XVII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Transmisja rozpocznie się o godz. 13.00

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany statusu miejscowości Krościenko nad Dunajcem.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/160/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem za rok 2019.
 10. Przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2019”.
 11. Debata nad raportem.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2019.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.
Baner