Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > Rewitalizacja płyty rynku

Rewitalizacja płyty rynku

Mieszkańcy Gminy jeszcze w tym roku doczekają się nowej płyty Rynku-informuje Wójt Gminy Krościenko Jan Dyda.

Właśnie trwa intensywna przebudowa północnej pierzei Rynku w tym przebudowa chodnika, przebudowa jezdni, kanalizacji deszczowej, miejsc postojowych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, oraz montaż oświetlenia. Rynek jest teraz wielkim placem budowy, gdyż jednocześnie trwa przebudowa Ratusza. Cała inwestycja powoduje utrudnienia w ruchu pieszych i samochodów, także w ich parkowaniu. Teren do parkowania pojazdów dostępny jest m.in. przy ul. Jana III Sobieskiego (parking obok kościoła- podkreśla Wójt Gminy. Wszyscy rozumiemy niedogodności, ale wytrwamy i niebawem doczekamy się nowej atrakcyjnej, estetycznej i bardziej funkcjonalnej przestrzeni publicznej.

Zadanie  jest realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem, który wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Gmina na ten cel pozyskała dotację ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 4, 15 mln zł oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości ponad 400 tys. zł.

Zapraszamy  do obejrzenia  zdjęć z placu budowy

Projekt pn. „„Rewitalizacja XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem” nr RPMP.11.02.00-12-0658/17 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020″.

 

Baner