Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Już po raz trzeci w 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem będzie wydawał żywność w postaci paczek żywnościowych.

W miesiącu styczniu (16 stycznia) GOPS pozyskał i rozdystrybuował wśród mieszkańców Gminy, którzy złożyli odpowiednie wnioski o pomoc i spełniają kryteria do uzyskania pomocy ponad 9 ton żywności (9 50378 kg),  w miesiącu marcu rozdzielono kolejne 10 ton  żywności (10 004,76 kg).

W dniu 20 maja pracownicy GOPS otrzymają kolejną partię żywności o całkowitej wadze ponad 9 ton (9 194,72kg).

Będzie to: groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, sok jabłkowy, makaron jajeczny, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy, szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier i olej rzepakowy.

Osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej będą telefonicznie informowani o terminie odbioru paczek żywnościowych.

Odbierających żywność prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości, posiadanie ubranych maseczek zasłaniających usta i nos, stosowanie się do zaleceń osób wydających żywność.

PO PŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizacji działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana w postaci artykułów spożywczych jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Pomoc jest współfinansowana z Programu Operacyjnego POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Baner