Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Wiadomości > Budowa kanalizacji sanitarnej dobiega końca

Budowa kanalizacji sanitarnej dobiega końca

Mimo trudnego czasu inwestycje w gminie Krościenko nad. Dunajcem cały czas są realizowane.

Właśnie dobiega końca budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grywałd (ulice Kwiatowa, Podzagonie, Krótka, Rzeczna Lubań, Wymyśle) oraz Hałuszowa. Zadanie pn „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem – etap I realizowane jest  w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych. Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego została podpisana  07.09.2018.

W dniu 11 kwietnia 2019 r. Gmina Krościenko  podpisała umowę z wykonawcą – firmą Usługi Sprzętowe i Budowlane „ALKOP”  i rozpoczęła realizację inwestycji.

Zadanie jest realizowane w systemie zaprojektuj-wybuduj. Zakres umowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 7 km, w tym:

W ramach kosztów kwalifikowanych wykonana zostanie:

  • kanalizacja sanitarna w miejscowości Hałuszowa o łącznej długości 3,4 km,
  • rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grywałd – etap II o łącznej długości 2,6 km,

Kosztami niekwalifikowanymi objęta jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hałuszowa (łącznik poza aglomeracją,) o długości 1 km.

Koszt całej inwestycji wynosi 2 458 615, 59zł, zaś dotacja ze środków pochodzących z Unii Europejskiej wynosi 1 188 483,32zł

Termin realizacji zadania do  29.05.2020r.

Celem projektu  jest  ograniczanie przedostawania się zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem, co prowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego  oraz poprawy jakości życia mieszkańców oraz turystów.

 

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem – etap I.” nr RPMP.05.03.02-12-0983/17 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020″.

Baner