INFORMACJA

          W związku z wprowadzonym stanem epidemii na terenie Polski i wprowadzonymi w dniu 24 marca 2020r. przez Rząd RP dodatkowymi obostrzeniami związanymi z występującym zagrożeniem koronawirusem informuję, że XV Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w trybie zdalnym, przy wykorzystaniu środków łączności.

        Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w dyskusji jest zobligowany, zgodnie ze Statutem Gminy zgłosić Przewodniczącemu chęć zabrania głosu w dyskusji, do dnia 26 marca 2020r. do godziny 1300.  Zgłoszenia dokonujemy telefonicznie w Sekretariacie Urzędu Gminy (tel. 18 262 30 77). Uzyska on wtedy kod umożliwiający mu włączenie się do zdalnej sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

GABRYŚ STANISŁAW

 

Baner