Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko nad Dunjacem

Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko nad Dunjacem

 

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w  dniu 26 marca 2020 roku o godzinie 1200 w Szkole Podstawowej nr 1 w Krościenku nad Dunajcem ul. Pienińska 2

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XV Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

                                                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                                               KUNDZIARZ MARIAN

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 26 marca 2020 roku o godzinie 1200 w Szkole Podstawowej nr 1 w Krościenku nad Dunajcem ul. Pienińska 2

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XV Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

                                                                                         Zastępca Przewodniczącego                                                                                             Komisji  WĄSOWICZ MARIA                                                                    

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 26 marca 2020 roku o godzinie 1200 w Szkole Podstawowej nr 1 w Krościenku nad Dunajcem ul. Pienińska 2

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XV Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

ŚNIEGOŃ BARBARA

       

 

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska  odbędzie się w dniu 26 marca 2020 roku o godzinie 1200 w Szkole Podstawowej nr 1 w Krościenku nad Dunajcem ul. Pienińska 2

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XV Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

CHROBAK JAN

 

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  odbędzie się w dniu 26 marca 2020 roku o godzinie 1200 w Szkole Podstawowej nr 1 w Krościenku nad Dunajcem ul. Pienińska 2

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Rozpatrzenie petycji.

Przewodniczący Komisji

PLEWA FRANCISZEK

 

 

        W związku z wprowadzonym stanem epidemii na terenie Polski i koniecznością zachowania środków ostrożności mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz w   trosce o  wspólne bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy, aby nie brali udziału w obradach komisji.

Baner