Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Informacje samorządowe > Ważna informacja dotycząca składania wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku n.D.

Ważna informacja dotycząca składania wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku n.D.

 

W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WIRUSA SARS-COV-2 ZWANEGO COVID-19

Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Krościenko n.D. – w tym Klientów oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz konieczność wprowadzenia wzmożonych środków ostrożności.

  1. W pierwszej kolejności kontaktować się telefonicznie z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej zamiast osobistego stawiania się w biurze Ośrodka Pomocy Społecznej,
  2. W razie konieczności przekazywać wnioski, dokumenty, wyjaśnienia drogą elektroniczną,
  3. KATEGORYCZNIE nie przychodzić do Ośrodka Pomocy Społecznej w dziećmi,
  4. załatwiać sprawy pojedynczo, indywidualnie, nie zabierając do Ośrodka Pomocy Społecznej innych, dodatkowych osób (np.: małżonek, siostra, teść),
  5. utrzymywać bezpieczną odległość podczas rozmowy.

POWYŻSZE ZASADY OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄ W SZCZEGÓLNOŚCI OSÓB STARSZYCH ORAZ SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI / POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA RODZINNE i 500+, A PRACUJĄCYCH I PRZEBYWAJĄCYCH NA CO DZIEŃ POZA GRANICAMI POLSKI.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku n.D zwraca się z prośbą, aby Wnioski o:

– świadczenia rodzinne,

– Kartę Dużej Rodziny,

– świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

były składane do tut. Ośrodka w formie elektronicznej tj.  za pośrednictwem PIU Empatia, EPUAP lub za pośrednictwem poczty.

Natomiast wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ mogą być składane za pośrednictwem PIU Empatia, EPUAP lub za pośrednictwem poczty, ZUS PUE, Bankowości internetowej.

Wnioski o:

– dodatek mieszkaniowy

– dodatek energetyczny

– stypendia i zasiłki szkolne

mogą być składane za pośrednictwem EPUAP lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski o świadczenia (zasiłek celowy, zasiłek okresowy) z ustawy o pomocy społecznej, Karty Dużej Rodziny  mogą być składane telefonicznie: (18 262 30 09 wewn. 14 – pracownicy socjalni) lub wnioskować o objęcie pomocą podając podstawowe dane kontaktowe poprzez email: gops@kroscienko-nad-dunajcem.pl

Osoby, które potrzebują konsultacji dotyczącej sposobu wypełniania wniosku oraz w sprawie wymaganych dokumentów proszone są o kontakt telefoniczny 18 262 30 09 (wewn: 11 Kierownik/Główny księgowy; 12 referat świadczeń rodzinnych; 14 Pracownicy socjalni/Asystent) w godzinach pracy Ośrodka: 7,30 – 15,30.

Baner