Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Wiadomości > KORONAWIRUS posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

KORONAWIRUS posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W Urzędzie Gminy Krościenko na wniosek Wójta odbyło się w dniu dzisiejszym kolejne posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące  koronawirusa. Podczas spotkania omówiona została sytuacja epidemiologiczna w gminie oraz funkcjonowanie urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy w najbliższych tygodniach.

Zgodnie z decyzją rządu w sprawie zamknięcia placówek opiekuńczych i oświatowych, od dzisiaj do piątku szkoły zapewniają jedynie zajęcia opiekuńcze. Od 16 do 25.03.2020 , przedszkola, szkoły i placówki oświatowe będą zamknięte – nie będą przyjmowały dzieci i nie będą świadczyły opieki. Jednocześnie zgodnie z przyjętą specustawą dotyczącą koronawirusa rodzicom dzieci do lat ośmiu przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Aby go uzyskać wystarczy wypełnienie oświadczenia dostępnego na stronie ZUS-u i przekazanie go pracodawcy. W placówkach oświatowych będzie funkcjonować administracja i obsługa szkoły, a dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele są proszeni o zachowanie kontaktu z uczniami i ich rodzicami w sposób zdalny tj. z wykorzystaniem dziennika elektronicznego.

Apelujemy do Rodziców, by przestrzegali zasad kwarantanny i nie przebywali z dziećmi w większych skupiskach ludzi takich jak place i sale zabaw, obiekty sportowe i rekreacyjne, imprezy rodzinne

Zostały również podjęte inne środki ostrożności:

Odwołane zostały wszystkie imprezy kulturalne jak również wszystkie wynajmy w szkolnych obiektach samorządowych. Zamknięte zostają także sale gimnastyczne, boiska i place zabaw. Apelujemy także o niekorzystanie z otwartych obiektów sportowych.

Wójt Gminy Krościenko zwraca się z apelem do wszystkich organizatorów o zastosowanie takich samych środków ostrożności i odwołanie wydarzeń oraz spotkań zaplanowanych w najbliższym terminie.

Apelujemy także do mieszkańców o to, aby osoby, które nie muszą osobiście stawiać się w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy zrezygnowały w najbliższym czasie z wizyt. Przypominamy jednocześnie, że wiele spraw urzędowych można załatwić drogą elektroniczną,mailowo lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Ze względów bezpieczeństwa, wynikających z zagrożenia zakażeniem wirusem Covid-19, w budynku Urzędu Gminy w Krościenku wprowadzono do odwołania następujące środki ostrożności

Na klatce schodowej przy otwartych drzwiach wejściowych umieszczono aplikator ze środkiem dezynfekującym. Zalecamy korzystać z dostępnej dezynfekcji zarówno przy wejściu do urzędu jak i po jego wyjściu.

Wprowadzamy wzmożoną dezynfekcję elementów wyposażenia, z którymi dochodzi do częstych kontaktów (takich, jak: klamki drzwi, poręcze, itp.).

Referaty prowadzące bezpośrednią obsługę mieszkańców zapewniają rotacyjną obsługę. W widocznym miejscu została zamieszczona informacja o
konieczności zachowania odległości, co najmniej jednego metra pomiędzy pracownikiem a klientem.

Do pracownika świadczącego usługę sprzątania w siedzibie urzędu, trafiła informacja dotycząca zwiększenia zakresu stosowania środków antyseptycznych w toaletach oraz pomieszczeniu socjalnych, „zwielokrotnienia mycia klamek, podłóg i stosowanie do tego celu preparatów aseptycznych”..

Zalecamy, aby poruszanie się w obiekcie ograniczyć do niezbędnego minimum. W miarę możliwości prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w urzędzie i załatwianie spraw w formie elektronicznej lub telefonicznie. Przypominamy też, by oczekując na spotkanie z urzędnikiem, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących. Nie przyprowadzamy dzieci do urzędu.

Przypominamy także o stosowaniu powszechnie przyjętych zasad higieny, tj. myciu rąk, unikaniu bliskich kontaktów, nie dotykaniu bez uzasadnionej potrzeby szczególnie metalowych przedmiotów.

Najbliższa Sesja Rady Gminy w dniu 19 marca odbędzie się bez udziału osób z zewnątrz, dla których dostępna będzie transmisja internetowa.

W trosce o bezpieczeństwo pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wywiady środowiskowe przeprowadzane będą w siedzibie Ośrodka.

Prosimy o przestrzeganie zasad i wytycznych panujących w budynku Urzędu Gminy w Krościenku.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość dla naszych działań, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa klientom i pracownikom

Wójt Gminy i Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego apeluje::”wszyscy zachowajmy spokój, ale także podstawowe środki ostrożności, nie lekceważmy zagrożenia, ale też nie wpadajmy panikę.

Wszystkie osoby, które zaobserwują  u siebie objawy choroby, proszone są o kontakt pod wskazanymi przez służby sanitarne i epidemiologiczne numerami telefonów, gdzie uzyskacie Państwo szczegółowe instrukcje, jak postępować w takiej sytuacji( Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Targu (tel. 18 266 29 14; 18 266 31 65, po godz. 16:00 – 728 980 391, 601 563 143). W przypadku nasilonych objawów można też dzwonić pod numer alarmowy 112). Wytyczne dotyczące zapobiegania zakażeniu oraz postępowania w przypadku jego wystąpienia, a także bieżące komunikaty służb dostępne są na ich stronach internetowych (m.in. www.gis.gov.pl), w środkach publicznego przekazu, a także na naszej stronie www.kroscienko-nad-dunajcem.pl. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i ich ścisłego stosowania. Przypominamy także o infolinii NFZ. Pod numerem 800-190-590 przez całą dobę uzyskają Państwo informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia korona wirusem

Prosimy również: pamiętajmy o naszych seniorach, którzy szczególnie narażeni są na powikłania związane z chorobą. Zaoferujmy pomoc starszym sąsiadom, którzy z obawy przed zarażeniem chcieliby pozostać przez najbliższy czas w swoich domach.
Pamiętajmy o swoich bliskich, znajomych i przyjaciołach, wspierając się wzajemnie, przekazując sobie sprawdzone i potwierdzone informacje.

Najlepsze, co teraz możemy zrobić to zachować zdrowy rozsądek i ściśle przestrzegać zaleceń i procedur.

Baner