Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > XIV Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

XIV Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Zapraszam Mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem

na XIV Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

 

Sesja odbędzie się w dniu 6 lutego 2020 roku  (czwartek) o  godzinie 1400 w sali konferencyjnej Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku nad Dunajcem ul. Jagiellońska 107B.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grywałd – Krośnica 1”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko nad Dunajcem”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/106/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 11. Odpowiedzi na interpelacje.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

GABRYŚ STANISŁAW

Baner