Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > Realizacja zadań na terenie gminy

Realizacja zadań na terenie gminy

1.Wykonano naprawę  destruktem drogowym  części dróg  żwirowych   na terenie  Grywałdu i Krościenka nad Dunajcem :część drogi bocznej  ul Przylasek w Grywałdzie  i część ul Jagiellońska w  Krościenku nad Dunajcem,

Wykonawca  Sklep Wielobranżowy  Maria Brzegowska  ul. Jagiellońska  34, Krościenko ko n.D

Koszt  zadania 5000,0  zł.

2.Zakończono   zadanie p.n. „Przebudowa pobocza na chodnik drogi woj.969 N.Targ –N.Sącz odc 080 km 3+264,44 do 3+850,07 w miejscowości Grywałd ul Pod Tylką

Ogólny koszt zadania  1 028 345,67 zł.

Zadanie  zrealizowane wspólnie z  Województwem Małopolskim  z udziałem finansowym  w wys. 514 172,83 zł.

Wykonawcą zadania była firma : Usługi Budowlane i wykopy ziemne  Aleksandra Masiarz  Kamienica

3.Zrealizowano zadanie  p.n. odwodnienie  dróg  w Grywałdzie ,ul Wymyśle , ul  Kąty, ul Tylka w Krościenku n.D

koszt zadani 29263,50 zł.

Wykonawca robót  Sklep Wielobranżowy  Maria Brzegowska  ul. Jagiellońska  34, Krościenko  n.D

Baner