Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Przebudowa drogi w Grywałdzie

Przebudowa drogi w Grywałdzie

10 grudnia 2019 r. został dokonany końcowy odbiór przebudowy drogi gminnej kl. L nr K 362407 – ul. Pienińska w Grywałdzie w obrębie pasa drogowego w km 0+011,50 do 0+820,00.

Zakres robót obejmował :przebudowę nawierzchni jezdni na dł.793 mb, budowę chodnika na dł.848 mb, uzupełnienie pobocza drogi – 509 mb, zabezpieczenie pobocza barierami ochronnymi, oznakowanie pionowe i poziome.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 019 167,43 zł. brutto. Gmina Krościenko nad Dunajcem przeznaczyła na realizację w/w zadania 50% środków finansowych. Pozostałe środki tj 502 438,00 zł zostały pozyskane funduszu dróg Samorządowych. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Robót Budowlano – Usługowych „ZIBUD”, Grzegorz Zając z Kamienicy.

Baner