Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

odbędzie się w dniu 4 grudnia 2019 roku (środa) o godzinie 1400 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D., Rynek 35 (sala konferencyjna II piętro).

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2020.
  3. Omówienie i zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Przewodniczący Komisji

MARIAN KUNDZIARZ

 

 

 

 

 

 

Baner